Home Klanten Afgeronde projecten Recente projecten Partners Contact

                        
          
      Jan Buijs voor bedrijven
             Jan Buijs voor projectontwikkelaars
            
Jan Buijs voor Overheid en Semi-overheid
            
Jan Buijs voor woningcorporaties
            
Jan Buijs voor particulieren


  Jan Buijs voor Particulieren:

 
Bouwen: een boeiend en complex proces! Wilt u een nieuw huis bouwen op uw eigen grond?
  Of dient uw huidige woning ingrijpend veranderd te worden? Architectenbureau
Jan Buijs B.V.
  kan helpen bij de vaststelling van uw wensen, die overzichtelijk samengebracht zullen worden
  in het zogenoemde Programma van Eisen en Wensen.

 
  Hieronder staan in het kort een aantal aspecten waar u mee te maken krijgt tijdens het
  bouwproces.

  1      Bepaling van Eisen en Wensenpakket.
  In enkele gesprekken worden de wensen van de opdrachtgever vastgelegd in een PvE  
  (Programma van Eisen en Wensen).Vaak worden projecten bezocht om de gedachten beter te
  kunnen bepalen.   

  2      Opzetten van Schetsontwerp / Voorlopig Ontwerp
  Hier krijgen de wensen van de opdrachtgever voor het eerst gestalte.
Er zijn vaak meerdere  
  ontwerpen mogelijk die passen binnen het wensenpakket, deze ontwerpen worden
  gepresenteerd als alternatieven.

  3      Opzetten van Definitief Ontwerp
  Het ontwerp dat het beste past binnen de filosofie van de opdrachtgever en architect wordt
  verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Dit plan wordt besproken met de Gemeente en
  voorgelegd aan de Welstandscommissie. 

  4      Vervaardiging Bestektekeningen
  De Bestektekeningen worden gebruikt voor het aanvragen van de bouwvergunning. 

  5      Begeleiding aannemersselectie / aanbesteding
  De Bestektekeningen worden ook gebruikt om prijzen aan te vragen bij verschillende
  aannemers. Om dit proces goed te laten verlopen is vaak een geschreven Bestek of een
  Technische Omschrijving noodzakelijk. Hierin staan alle te gebruiken materialen met hun
  verwerkingseisen genoemd. De aanbesteding leidt uiteindelijk tot de keuze van de aannemer
  die het werk gaat uitvoeren.
 

  6      Bouwbegeleiding
 
Tijdens de uitvoering van het werk gaat het ontwerp eindelijk gestalte krijgen. Er zal, zeker in
  het begin, veel overleg nodig zijn tussen opdrachtgever, architect en aannemer. Deze
  bouwbegeleiding is noodzakelijk om tot een goed eindresultaat te komen.

   7      Nazorg
  De woning is klaar en geschikt voor gebruik. Na verloop van tijd is goed om het geheel eens
  te evalueren. Tijdens het gebruik kan naar voren komen dat sommige zaken eventueel
  veranderd of verbeterd moeten worden. De architect kan daarbij helpen.
Afhankelijk van de
  grootte of complexiteit van de ontwerpopgave kunnen ook deelopdrachten uit
  bovengenoemde opsomming aan ons bureau gegeven worden.
Architectenbureau Jan Buijs B.V.    
  Zwanenkade 146    
  2925 AV  Krimpen a/d IJssel    
  tel.: 0180 - 55 26 97    
  mobiel: 0655 - 733 166    
  fax:  0180 - 55 26 58    
  e-mail: info@janbuijs.nl     
 

  Home Klanten Afgeronde projecten Recente projecten Partners Contact