Home Klanten Afgeronde projecten Recente projecten Partners Contact

                        
          
      Jan Buijs voor bedrijven
             Jan Buijs voor projectontwikkelaars
            
Jan Buijs voor Overheid en Semi-overheid
            
Jan Buijs voor woningcorporaties
            
Jan Buijs voor particulieren


  Jan Buijs voor Woningcorporaties:

 
Woningcorporaties dragen de verantwoordelijkheid om in een adequate volkshuisvesting te
  voorzien. Afhankelijk van de gemeentelijke situatie leidt dit tot nieuwbouw van eengezins-
  woningen of appartementengebouwen. Ook het kwalitatief up-to-date houden van de
  bestaande woningvoorraad is een belangrijke taak. Een goed voorbeeld hiervan is het
  opwaarderen / moderniseren van entreegebieden bij galerijflats. Een moderne entree met
  ergonomische voorzieningen voor scootmobielen en videobewaking zorgen ervoor dat een
  galerijflat weer voldoet aan de laatste eisen op het gebied van comfort en veiligheid.

 
  De laatste tijd is er sterke behoefte aan goedkope, vaak wat kleinere woningen voor jonge
  mensen die zich voor het eerst op de woonmarkt begeven. Deze zogenaamde starterswoningen
  kenmerken zich door flexibele, functionele plattegronden en lage bouwkosten. Voor
  seniorenwoningen gelden veelal overeenkomstige eisen onder in acht name van de bijbehorende
  zorgvoorzieningen.  Architectenbureau Jan Buijs B.V.    
  Zwanenkade 146    
  2925 AV  Krimpen a/d IJssel    
  tel.: 0180 - 55 26 97    
  mobiel: 0655 - 733 166    
  fax:  0180 - 55 26 58    
  e-mail: info@janbuijs.nl     
 

  Home Klanten Afgeronde projecten Recente projecten Partners Contact